Røysumtunet

Verdier:

LIKEVERD

Likeverd er grunnleggende i humanismen, og sentralt for de universelle menneskerettighetene.

Alle mennesker fortjener å bli møtt med nestekjærlighet, godhet og omtanke.

Likeverd fordrer toleranse og respektfull samhandling.

Likeverd er nært knyttet til vårt utgangspunkt som diakonal virksomhet, med en forståelse av at alle mennesker er skapt av Gud, og har samme verdi.

TRYGGHET

Trygghet er grunnleggende for all vekst og utvikling.

Hver enkelt skal bli godt ivaretatt og oppleve trygghet.

Faglig kvalitet og medmenneskelighet skal prege alle våre tilbud.

Vi vil legge til rette for at alle kan finne tilhørighet i gode fellesskap.

MESTRING

Mestring er viktig for å utvikle og opprettholde god selvfølelse.

Vi skal bidra til at den enkelte får mulighet til å ta i bruk sine egne ressurser.

Vi vil legge til rette for utfoldelse og utvikling.

Økt mestring krever også at man lar seg utfordre.

TRIVSEL

Vi skal skape et positivt miljø, og legge til rette for gode opplevelser.

Vi skal bidra til at alle opplever trivsel, livskvalitet og følelse av egenverdi, uansett livssituasjon.


Ledergruppa ved Røysumtunet

Røysumtunets ledergruppe


Epilepsi

Vi har to rehabiliteringstilbud;
Rehabilitering for unge (15-30 år) og Rehabilitering til voksne.
Les mer her

Enhet for psykisk helse
Vi gir bo- og omsorgstilbud av ulik varighet for mennesker med psykiske lidelser.

Les mer her

Barnehagen

Barnehagen har 26 plasser for barn i alderen 1-6 år, og er åpen for alle barn i Gran kommune.
Les mer her