Røysumtunet

Erik Nordengen
Institiusjonssjef
Tlf.: 61 33 35 01
en@roysumtunet.no



Våre verdier:

LIKEVERD

Likeverd er grunnleggende i humanismen, og sentralt for de universelle menneskerettighetene.

Alle mennesker fortjener å bli møtt med nestekjærlighet, godhet og omtanke.

Likeverd fordrer toleranse og respektfull samhandling.

Likeverd er nært knyttet til vårt utgangspunkt som diakonal virksomhet, med en forståelse av at alle mennesker er skapt av Gud, og har samme verdi.

TRYGGHET

Trygghet er grunnleggende for all vekst og utvikling.

Hver enkelt skal bli godt ivaretatt og oppleve trygghet.

Faglig kvalitet og medmenneskelighet skal prege alle våre tilbud.

Vi vil legge til rette for at alle kan finne tilhørighet i gode fellesskap.

MESTRING

Mestring er viktig for å utvikle og opprettholde god selvfølelse.

Vi skal bidra til at den enkelte får mulighet til å ta i bruk sine egne ressurser.

Vi vil legge til rette for utfoldelse og utvikling.

Økt mestring krever også at man lar seg utfordre.

TRIVSEL

Vi skal skape et positivt miljø, og legge til rette for gode opplevelser.

Vi skal bidra til at alle opplever trivsel, livskvalitet og følelse av egenverdi, uansett livssituasjon.


Velkommen til Røysumtunet!

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen områdene
epilepsi og psykisk helse.

Vår epilepsienhet har en rehabiliteringsavdeling og to bo- og omsorgsavdelinger. Enhet for psykisk helse har to avdelinger, begge med langtids- eller korttidsopphold.

Røysumtunet gir tilbud til pasienter med epilepsi fra hele landet, samt mennesker med psykiske lidelser, hovedsakelig fra østlandsområdet. Vi samarbeider med regionale helseforetak, ulike sykehus og kommuner/bydeler.

Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Våre grunnleggende verdier er likeverd, trygghet, mestring og trivsel. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud for bedre helse, utfoldelse, tilhørighet og mening.

Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

Med vennlig hilsen
Erik Nordengen
Institusjonssjef