Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Øyvind Bjølverud
Avdelingssjef
Tlf.: 61 33 35 21
obj@roysumtunet.noHeidi Hallum Framstad
Faglig leder
Tlf.: 61 33 35 20
hf@roysumtunet.noJane Elin Berg
Enhetsleder, Brandbu
Tlf.: 61 33 35 39
jeb@roysumtunet.no


Rehabilitering

Røysumtunet tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med
epilepsi eller psykiske- ikke-epileptiske anfall.Vi har to rehabiliteringstilbud:
• Rehabilitering for unge (15-30 år)
• Rehabilitering for voksneFelles for begge tilbudene:

• Medisinsk oppfølging og behandling
• Kartlegging av anfall
• Funksjonsanalyse
• Selvstendighetstrening
• Arbeidstrening
• Aktivitets- og fritidstilbud
• Samarbeid med hjemkommune
• VNS-kontroll, justering og opplæring
Lærings- og mestringssenter
• Positivt fellesskap
• Undervisning og veiledning
• Anmodning om individuell plan (IP)

Spesielt for ungdomstilbudet:

• Skoletilbud
• Samarbeid med foresatte/foreldre

Personalet

For å skape et godt faglig rehabiliteringstilbud har avdelingen følgende faggrupper:

Sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, pedagog, idrettspedagog, fysioterapeut, aktivitør og helsefagarbeider
Tilsynsleger: Nevrolog, psykiater, allmennlege
Nevropsykolog ved behov

Flere av våre fagpersoner har tilleggsutdanning i epilepsi og rehabilitering.
Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid.

Betaling

Det er ingen egenandel ved opphold på Røysumtunet. Rehabiliteringen dekkes av ditt Regionale helseforetak. Medisiner dekkes under oppholdet. Reiseutgifter ved innleggelse og utskrivning dekkes av pasientreiser.

Søknad

Det er enkelt å søke til vårt rehabiliteringstilbud.

Nevrologer på sykehusene kan henvise direkte til:
Røysumtunet, Avdeling for rehabilitering, Røysumslinna 41, 2770 Jaren.

Fastleger og avtalespesialister kan også henvise, men denne søknaden skal sendes til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus, Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen.