skip to Main Content

Informasjon til pårørende, besøkende, pasienter og henvisere angående Koronavirus

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap. I helse- og omsorgstjenesten vil det fortsatt være behov for tiltak for å forebygge større infeksjonsutbrudd i helseinstitusjoner. Vi ønsker å legge til rette for at besøk skal kunne gjennomføres på en trygg måte for beboere/pasienter, pårørende og ansatte. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle.
Koronavirus

Rutiner for besøk

Det er ulike regler for besøkende til beboere og pasienter som er fullvaksinert og til pasienter som ikke er vaksinert. Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler:

 • Vi oppfordrer til at alle besøkende holder god avstand til ansatte og andre beboere, minst en meter
 • Det er ikke lenger nødvendig at besøkende må skrive seg inn i besøksloggen
 • Vi oppfordrer til at besøket skal foregå på beboer-/pasientrom og at fellesområder unngås

Generelle regler for alle besøk

Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.

Under besøket

 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett eller på beboer-/pasientrom
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem
 • Besøkende er velkommen til å ta med kake/annenservering
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket besøkstoalett når du er på besøk

Etter besøket

 • Husk å vaske hendene, det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, oppfordres til du til å informere om at du har vært på besøk på institusjonen, samt informere institusjonen pr. telefon

Du bør ikke komme på besøk

 • Hvis du er syk, selv om du er testet negativ for covid-19
 • Hvis du er nærkontakt til smittet
 • Hvis du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm

Vi oppfordrer alle til å følge gjeldene smittevernsrutiner/anbefalinger i den kommunen man bor. For generell oppdatert informasjon om Korona viruset (covid-19) bruk Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og HelseNorge https://helsenorge.no/koronavirus sine nettsider.

Informasjon om koronatiltak på Avdeling for rehabilitering

Oppdatert 4. februar 2022

Selv om Regjeringen har fjernet mange av smitteverntiltakene, har vi som helseinstitusjon fortsatt smittevernregler. Vi har nå, for første gang under pandemien, opplevd å få smitte på vår avdeling. Vi er opptatt av å beskytte sårbare pasienter i risikogruppen, og gjør det vi kan for å redusere risikoen for at mange ansatte og pasienter skal bli smittet av korona samtidig.

Omikronvarianten av covid-19 viser seg å være en midlere utgave. Regjeringen har derfor gått bort fra karantene, og har reduseres isolasjonstiden. Det betyr også at ansatte kan komme raskere tilbake til arbeidet, og vi kan drifte nesten som normalt.

Vi fortsetter med gode smittevernrutiner, og følgende gjelder under oppholdet her:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig.
 • Hold avstand til andre, spesielt ansikt-til-ansikt.
 • Bruk munnbind i alle situasjoner der 1 meters avstand ikke er mulig. Ved fysisk trening og under måltidene brukes ikke munnbind, men vi holder god avstand.
 • Avklar besøk med teamet ditt. Vi oppfordrer til at besøk skjer utendørs med god avstand.
 • Permisjoner innvilges men dette skal avklares med teamet ditt.
 • Unngå å oppsøke offentlige steder når det er mye folk, og bruk munnbind når du ikke kan holde 1 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Hold deg på rommet og tilkall personale via sykesignalanlegget ved nyoppstått feber og forkjølelsessymptomer.
 • Dersom du får symptomer eller tester positivt på korona blir du isolert på rommet ditt. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.
 • Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).
Back To Top