skip to Main Content

Informasjon til pårørende, besøkende, pasienter og henvisere angående Koronavirus

Røysumtunet følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus. For oppdatert informasjon, se www.fhi.no og www.helsenorge.no.
Koronavirus

Pårørende og besøkende

Røysumtunet følger Helsedirektoratets anbefalinger om besøk på helseinstitusjoner. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter. Ønsker du å besøke noen her, tar du kontakt med aktuell avdeling for tilrettelegging av besøket.

Pasienter (gjelder rehabiliteringstilbudet)

Vi har fortsatt noe redusert drift i vår rehabiliteringsavdeling, men øker stadig aktiviteten. Vi trapper opp antall pasienter gjennom sommeren, og ser for oss tilnærmet normal drift fra slutten av august.

Vi har mange gode smitteverntiltak i vår avdeling som ser ut til å fungere godt, og dette skal vi fortsette med. Når mange mennesker er samlet på en plass, er det større risiko for at flere blir smittet. I tillegg kommer det personer fra hele Norge til oss, som da kan ta med seg eventuell smitte tilbake til hjemkommune. Ingen av våre pasienter eller ansatte har vært eller er smittet av Covid-19 per 02.06.2020.

Aktivitetstilbudet på Jarlund er gjenåpnet, der tilbudet fordeles til mindre grupper av pasienter foreløpig.

Ta gjerne kontakt med inntakskontoret på 47 24 81 06 dersom det er noe du lurer på om ditt rehabiliteringsopphold.

Henvisere (gjelder rehabiliteringstilbudet)

Vårt rehabiliteringstilbud har vært, og er til dels fortsatt noe nedskalert som følge av koronasituasjonen og føringene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Vi trapper for tiden opp aktiviteten og henvisninger behandles nå på vanlig måte. Dersom du har spørsmål knyttet til henvisning, ta kontakt med inntakskontoret på 47 24 81 06 eller avdelingssjef på 61 33 35 21.

Back To Top