skip to Main Content

Informasjon til pårørende, besøkende, pasienter og henvisere angående Koronavirus

Røysumtunet følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus. For oppdatert informasjon, se www.fhi.no og www.helsenorge.no.
Koronavirus

Pårørende og besøkende

Røysumtunet følger Helsedirektoratets anbefalinger om at alle helseinstitusjoner innfører adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt aktuell avdeling.

Pasienter (gjelder rehabiliteringstilbudet)

Vi har for tiden noe redusert drift i vår rehabiliteringsavdeling. Mandag 11. mai øker vi fra 12 til 20 plasser, etter signaler gitt fra helsemyndighetene. Det ser nå ut til at det er dette nivået vi kommer til å ligge på gjennom sommeren.

Inntak av nye pasienter er fortsatt noe påvirket av situasjonen, da vi fortsatt ikke kan åpne opp for alle typer pasientforløp.

Vi har mange gode smitteverntiltak i vår avdeling som ser ut til å fungere godt, og dette skal vi fortsette med. Grunnen til dette er at vi må gjøre de tiltak som er nødvendig for å hindre smitte. Når mange mennesker er samlet på en plass, er det større risiko for at flere blir smittet. I tillegg kommer det personer fra hele Norge til oss, som da kan ta med seg eventuell smitte tilbake til hjemkommune. Ingen av våre pasienter eller ansatte har vært eller er smittet av Covid-19 per 08.05.20.

Aktivitetstilbudet på Jarlund åpner igjen mandag 11. mai, der tilbudet fordeles til mindre grupper av pasienter gjennom ukene som kommer.

Ta gjerne kontakt med inntakskontoret på 47 24 81 06 dersom det er noe du lurer på om ditt rehabiliteringsopphold.

Henvisere (gjelder rehabiliteringstilbudet)

Vårt rehabiliteringstilbud er fortsatt noe redusert som følge av koronasituasjonen og føringene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Henvisninger vurderes ut fra Helsedirektoratets føringer. Dette innebærer prioritering av pasienter etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for habilitering og rehabilitering. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, skal prioriteres. Ellers bør all helsehjelp som medfører fysisk kontakt mellom rehabiliteringspersonalet og pasient utsettes, hvis ikke utsettelse vurderes å medføre betydelig funksjonstap.

Back To Top