skip to Main Content

Informasjon til pårørende, besøkende, pasienter og henvisere angående Koronavirus

Røysumtunet følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Koronavirus. For oppdatert informasjon, se www.fhi.no og www.helsenorge.no.
Koronavirus

Pårørende og besøkende

Røysumtunet følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om besøk på helseinstitusjoner. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter. Vi legger til rette for besøk med smitteverntiltak, men har restriksjoner i forhold til besøk fra områder/kommuner med høyt smittetrykk. Ønsker du å besøke noen her, tar du kontakt med aktuell avdeling for avklaring og tilrettelegging av besøket.

Pasienter (gjelder rehabiliteringstilbudet)

Vi har mange gode smitteverntiltak i vår avdeling som ser ut til å fungere godt, og dette skal vi fortsette med. Når mange mennesker er samlet på en plass, er det større risiko for at flere blir smittet. Ingen av våre pasienter eller ansatte har vært eller er smittet av Covid-19.

Aktivitetstilbudet på Jarlund er gjenåpnet, der tilbudet fordeles til mindre grupper av pasienter foreløpig.

Ta gjerne kontakt med inntakskontoret på  47 24 81 06 dersom det er noe du lurer på om ditt rehabiliteringsopphold.

På grunn av den økende smittesituasjonen av den muterte varianten i samfunnet er det viktig at vi beskytter våre pasienter og ansatte. Inntil videre har vi innført følgende tiltak:

  1. Alle pasienter må fram legge negativ covid-19 test ved ankomst.
  2. Permisjoner: Det er dessverre ikke mulig å reise på permisjon. Permisjon kan innvilges av lege i unntakstilfeller.
  3. Besøk: Pasienter kan ikke ta imot besøk verken ute eller inne.

Henvisere (gjelder rehabiliteringstilbudet)

Avdeling for rehabilitering har full drift og fortsetter med inntak av pasienter med behov for rehabilitering, samtidig som vi fortsetter den gode smittevernberedskapen med ekstra fokus på hygiene og avstandsrutiner.

Dersom du har spørsmål knyttet til henvisning, ta kontakt med inntakskontoret på 47 24 81 06 eller avdelingssjef på 61 33 35 21.

Back To Top