Skip to content

Velkommen til Røysumtunet

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, bo og bistand og psykisk helse. 

Vår avdeling for rehabilitering gir tilbud til personer med vanskelig epilepsi, og vi har avtaler med alle de fire regionale helseforetakene. Vår avdeling for bo og bistand tar imot beboere med epilepsi, utviklingshemming eller andre sammensatte behov. Vår avdeling for psykisk helse gir opphold for personer med ulike psykiske lidelser. Felles for disse tilbudene er at de gis i samarbeid med beboernes hjemkommuner og bydeler i Oslo. Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

Vi befinner oss sentralt plassert på Hadeland, i et vakkert kulturlandskap. Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Vår visjon er  «Raus og kompetent – i samspill og utvikling», og våre grunnleggende verdier er likeverd, trygghet, mestring og trivsel. Vi ønsker alle pasienter, beboere, pårørende, barn, foreldre og samarbeidspartnere hjertelig velkommen!

LIKEVERD – TRYGGHET – MESTRING – TRIVSEL

Rehabilitering forside

Rehabilitering – epilepsi

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for mennesker med vanskelig epilepsi. Vi mottar pasienter fra hele landet.

Bo og bistand forside

Bo og bistand

Bo- og bistandstilbud for mennesker med epilepsi, utviklingshemming eller andre sammensatte lidelser. Vi bidrar til trygghet, utfoldelse og livskvalitet.

Psykisk helse forside

Psykisk helse

Bo- og bistandstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Vi legger til rette for utvikling og mestring av eget liv.

Røysum barnehage forside

Røysum barnehage

Barnehage med raushet og mye kompetanse. Vi vektlegger godt samspill med barn og foreldre, for gode opplevelser og positiv utvikling.

Back To Top