Skip to content

Røysum barnehage

Røysum barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Diakonistiftelsen Røysum. I tillegg til masse frilek, tilbyr vi turdager, mini-røris og kreative verksteder tilpasset alder og modning. Vi har egen leirplass i gangavstand til barnehagen med flott grillhytte. Her er det varierte lekeområder med mulighet for god grov motorisk utfoldelse. I tillegg har vi anledning til å benytte festsalen, gapahuk og hagehytte til mini-røris, og kortere turer for de minste barna. Barnehagen har egen minibuss som gjør det enkelt å dra på turer i nærområdet vårt. Vi ligger et steinkast unna Hadeland folkemuseum, og ellers et flott kulturlandskap på Tingelstadhøgda.

Vi holder til i et gult og hjemmekoselig hus, på toppen inne på Røysumtunets område. Vi har et variert uteområde med sandkasse og klatrestativer, bålhus, dumphusker og lekestue. Om vinteren har vi tilgang på akebakker både innenfor og utenfor barnehagens gjerde. Vi drar til Lygna for å gå på ski med de eldste barna, og er heldige som har skiløypa rett utenfor barnehagen (så sant det er nok snø). Vi vektlegger uteliv og utelek, men kan like gjerne kose oss innendørs med lek, aktiviteter, og en film i ny og ne når det er skikkelig ruskevær ute. Vi legger vekt på at barna skal få medvirke i egen hverdag ut fra alder og modning.

Søknad og praktisk informasjon

Åpningstid

fra kl. 06.45 – 17.00.

Barnehageplass

Vi er en en-avdelings barnehage, og tilbyr 3-5 dagers plass til alle barn i Gran kommune mellom 0 – 6 år som har rett til plass (barn som fyller ett år innen utgangen av november måned).

Mat

Vi er en matpakkefri barnehage, og tilbyr alle måltider hos oss. Vi serverer som oftest varmmat på tur og ellers 1–2 ganger pr uke. Utover dette serverer vi et eftasmåltid som består av frukt, yoghurt, knekkebrød/grov kjeks.

Søknadsfrist

Søknadsfristen hos oss er 1. mars, og vi har samordnet opptak med Gran kommune.

Personalet

Barnehagen har et faglig kompetent personale som består av barnehagelærere og fagarbeidere.
Ved forespørsel tar vi også imot elever fra Hadeland videregående skole, samt studenter fra barnehagelærerutdanningen.

Monica Ch Nysveen

Monica Ch. Nysveen
Styrer
tlf. 61 33 35 99

Marianne Pedersen

Marianne Pedersen
Pedagogisk leder

Siw Merethe Skovly
Pedagogisk leder

Ann Kristin Wien

Ann Kristin Wien
Fagarbeider

Janne Roen

Janne Silseth Roen
Fagarbeider

Kristin Bækken

Kristin Bækken
Fagarbeider

Nils Tony Simensen

Nils Tony Simensen
Assistent

Ragnhild Lien
Assistent

RAUS OG KOMPETENT – I SAMSPILL OG UTVIKLING

Dette er visjonen til Røysum barnehage, og vi strekker oss etter denne i møte med barn og foreldre/foresatte. Vi skal være rause ansatte med blikk for det enkelte barns personlighet og uttrykk. Vi skal være faglig kompetente. I nært samspill med barn og foreldre, skal vi jobbe for at hvert enkelt barn utvikler seg best mulig, får leke, får omsorg, danner vennskap, og opplever mestring og læring.

Back To Top