Skip to content

Kontakt Bo og bistand

Kontaktpersoner

Svanhild Skjervum

Svanhild Skjærvum
Avdelingssjef
61 33 35 10
ssk@roysumtunet.no

Jane Pettersbakken

Jane Pettersbakken
Enhetsleder Ladegården
61 33 35 29
jp@roysumtunet.no

Harald Andre Torp
Enhetsleder
61 33 31 23
harald.andre.torp@Roysumtunet.no

Signe Haga

Signe Haga
Faglig leder
61 33 35 86
sh@roysumtunet.no

Her finner du oss

Bo Og Bistand Kontakt

Røysumtunet

Ladegården 61 33 35 28

Framstua 61 33 35 98

Back To Top