skip to Main Content

Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket

Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no eller per post til:

Diakonistiftelsen Røysum
Røysumslinna 41
2770 Jaren

Til vår rehabiliteringsavdeling søker vi

Fysioterapeut søkes til 100 % vikariat

Da vår dyktige fysioterapeut går ut i foreldrepermisjon, søker vi en vikar i 100 % stilling. Varighet vil være circa ett år.

Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for fagfeltet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjon- og forsikringsordninger i KLP
 • Spennende og utfordrende fagmiljø
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø

 

Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no med kode 551901 i emnefeltet eller per post til:

Diakonistiftelsen Røysum
Røysumslinna 41
2770 Jaren

Jobbtype: Vikariat

Stillingsprosent: Heltid

Arbeidssted:
Rehabilitering – epilepsi

Tiltredelse: 01.09.2019

Søknadsfrist: 16.06.2019

Spørsmål om stillingen:
Avdelingssjef Øyvind Bjølverud,
92 04 48 21, obj@roysumtunet.no

Søknad sendes:
Økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western
johw@roysumtunet.no – husk stillingskode i emnefeltet

Søknad merkes:
551901 (i emnefeltet)

Til vår rehabiliteringsavdeling søker vi

Vi søker en dyktig sykepleier til en 80 % stilling på natt

Til vår rehabiliteringsavdeling søker vi en dyktig og selvstendig sykepleier med solid faglig kompetanse og gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for fagfeltet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjon- og forsikringsordninger i KLP
 • Spennende og utfordrende fagmiljø
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø

 

Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no med kode 451901 i emnefeltet eller per post til:

Diakonistiftelsen Røysum
Røysumslinna 41
2770 Jaren

Jobbtype: Fast ansettelse

Stillingsprosent: 80 %

Arbeidssted:
Rehabilitering – epilepsi

Tiltredelse: 01.09.2019 med mulighet for tidligere eller senere tiltredelse om ønskelig.

Søknadsfrist: 16.06.2019

Spørsmål om stillingen:
Avdelingssjef Øyvind Bjølverud,
92 04 48 21, obj@roysumtunet.no

Søknad sendes:
Økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western
johw@roysumtunet.no – husk stillingskode i emnefeltet

Søknad merkes:
451901 (i emnefeltet)

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet

Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Våre grunnleggende verdier er likeverd, trygghet, mestring og trivsel. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud for bedre helse, utfoldelse, tilhørighet og mening. Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

Avdeling for rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering for mennesker med epilepsi og/eller psykiske ikke-epileptiske anfall. Gjennom mange års kompetanseoppbygging, erfaring og nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har vi utviklet et unikt tilbud til pasienter med behov for høy grad av spisskompetanse. Alle nevrologiske sykehusavdelinger i Norge henviser pasienter.

Vårt overordnede mål er at alle våre pasienter skal gis mulighet for utfoldelse, på tross av begrensinger som følger av en vanskelig epilepsi og en livssituasjon preget av invalidiserende anfall. Vi ønsker å medvirke til at alle våre brukere skal kunne oppleve økt livsglede og hverdagslivsmestring. Med dette utgangspunkt legger vi avgjørende vekt på brukermedvirkning, og at vårt rehabiliteringstilbud skal være individuelt tilpasset. Avdelingens personale er faglig dyktige, og består av 13 sykepleiere, 4 vernepleiere, 2 sosionomer, 2 ergoterapeuter, fysioterapeut, 12 helsefagarbeidere og en aktivitør.

Back To Top