Skip to content

Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket

Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no eller per post til:

Diakonistiftelsen Røysum
Røysumslinna 41
2770 Jaren

Vi søker:

ME-enheten på Røysumtunet søker sykepleier i 100% stilling

Et unikt tilbud for alvorlig ME-syke, og vi behøver en dyktig kollega.

 

Vi søker en positiv, engasjert og trygg fagperson i forbindelse med at en av våre dyktige sykepleiere skal inn i ny rolle med ansvar for forskning.

Klinisk erfaring og personlig egnethet vektlegges.

Kjennskap til fagfeltet er ikke et krav da vi legger til rette for

opplæring og kursing.

Vi tilbyr:

– Et godt og raust arbeidsmiljø

– Mulighet for etter/videreutdanning

– Mulighet for deltakelse i forskningsprosjekt initiert av ME-foreningen

– Konkurransedyktig lønn

– God pensjonsordning

Har du lyst til å være med på laget?

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Les gjerne om vår virksomhet, visjon og verdier her på våre hjemmesider.

Se annonsen på Finn

Jobbtype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Arbeidssted:

Avdeling for Bo og bistand – ME-enheten

Tiltredelse: snarest

Søknadsfrist: 14.04.2023

Spørsmål om stillingen:
Enhetsleder Harald A. Torp,
61 33 31 23 eller ht@roysumtunet.no.

Søknad sendes:
Søk via Finn på Finnkode 295172973.

Søknad merkes: Benytt Finn søknadsskjema

Avdeling for psykisk helse:

Vi søker en dyktig enhetsleder

Enhetsleder 100 %

Vi søker en engasjert enhetsleder til Røysumtunets Avdeling for psykisk helse. Avdelingen består av enhet Midtstua og enhet Nordstua, og har til sammen 25 plasser. Enhetsleder har administrativt og faglig ansvar for enhet Midtstua, og ledes i samarbeid med avdelingssjef og fagleder.Et overordnet mål for avdelingen er at alle beboerne har et godt og verdig liv, og at identitet og integritet hos den enkelte beboer ivaretas og opprettholdes. Avdelingen driftes og utvikles i henhold til Røysumtunets visjon og verdigrunnlag.Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring og/eller videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Det er ønskelig med erfaring og/eller utdanning i ledelse
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til Visma, samt bruk av elektronisk pasientjournal
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Administrativt ansvar for enhet Midtstua
 • Ansvar for daglig drift knyttet til personaloppfølging og det faglige tilbudet
 • Ansvar for turnus og bemanning
 • Samarbeid med oppdragsgivere, pårørende og eksterne samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

 • Strukturert og tydelig, samt gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og høy relasjonskompetanse
 • Løsningsorientert, fleksibel og beslutningsdyktig
 • Interesse for fagfeltet
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for fleksitid
 • Et stabilt og godt arbeidsmiljø

Lønn etter avtale

Tiltredelse etter avtale

Annonsen ligger i sin helhet på Finn.no, finn-kode 258969112

Jobbtype: Fast ansettelse

Stillingsprosent: 100 %

Arbeidssted:
Administrasjon

Tiltredelse: etter avtale.

Søknadsfrist: 12.06.2022

Spørsmål om stillingene:
Avdelingssjef Linda Carlsen,
481 34 048, lc@roysumtunet.no

Faglig leder Hilde Karlsen Sanna,
61 33 35 41, hs@roysumtunet.no

Søknad sendes:
Via finn.no. Link her.

Søknad merkes:
Finn-kode

Søk på stillingen

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet

Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Våre grunnleggende verdier er likeverd, trygghet, mestring og trivsel. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud for bedre helse, utfoldelse, tilhørighet og mening. Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

Avdeling for rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering for mennesker med epilepsi og/eller psykiske ikke-epileptiske anfall. Gjennom mange års kompetanseoppbygging, erfaring og nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har vi utviklet et unikt tilbud til pasienter med behov for høy grad av spisskompetanse. Alle nevrologiske sykehusavdelinger i Norge henviser pasienter.

Vårt overordnede mål er at alle våre pasienter skal gis mulighet for utfoldelse, på tross av begrensinger som følger av en vanskelig epilepsi og en livssituasjon preget av invalidiserende anfall. Vi ønsker å medvirke til at alle våre brukere skal kunne oppleve økt livsglede og hverdagslivsmestring. Med dette utgangspunkt legger vi avgjørende vekt på brukermedvirkning, og at vårt rehabiliteringstilbud skal være individuelt tilpasset. Avdelingens personale er faglig dyktige, og består av 13 sykepleiere, 4 vernepleiere, 2 sosionomer, 2 ergoterapeuter, fysioterapeut, 12 helsefagarbeidere og en aktivitør.

Back To Top