skip to Main Content

Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket

Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no eller per post til:

Diakonistiftelsen Røysum
Røysumslinna 41
2770 Jaren

Til vår avdeling for bo- og bistand søker vi

Vil du bli en av oss?

Avdeling for bo og bistand søker sykepleiere/vernepleiere for vikariater, samt helgevikarer og tilkallingsvikarer for alle enheter

Vi ønsker oss uredde, positive, engasjerte og selvstendige personer som vil jobbe i et tverrfaglig miljø, og som deltar i videreutvikling av tilbudet som gis til beboerne.  Vi ønsker arbeidstakere som vil være med å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet, og de må oppleves som imøtekommende og fleksible i forhold til både beboere, pårørende, kollegaer, ledere og arbeidsoppgaver.

 

Enhet Ladegården har to ledige vikariater for sykepleiere/vernepleiere i 100% stilling i perioden fra midten av august 2021 og et år. Her er det også behov for helgevikarer og ringevikarer på dag og kveld.

Enhet for ME har ledig stilling som helgevikarer og ringevikar på dag og kveld, samt natt fra 1. september.

Enhet Framstua har ledig stilling som helgevikar og ringevikar fra 1. september.

 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Søknad og eventuelle spørsmål rettes til Svanhild Skjervum (92240303) eller mail ssk@roysumtunet.no

Søknadsfrist: 10. juli 2021

Se annonsen på Finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=223196877

Jobbtype: Helgestillinger, tilkallingshjelper og vikariater

Stillingsprosent: Opp til 100%

Arbeidssted:

Enhet Ladegården
Enhet for ME
Enhet Framstua

Tiltredelse: 15. august og 1. september 2021

Søknadsfrist: 10.07.2021

Spørsmål om stillingene:
Avdelingsssjef Svanhild Skjervum,
92240303, ssk@roysumtunet.no

Søknad sendes:
Svanhild Skjervum: ssk@roysumtumet.no
Søk på Finn

Søknad merkes:
Den stilling du søker på

Til vår administrasjon søker vi

Vi søker en dyktig kontormedarbeider

Vi søker en engasjert og serviceinnstilt kontormedarbeider 50%

Da en av våre kollegaer blir pensjonist, søker vi nå en kollega i vår administrasjon som kontormedarbeider.
Stillingens størrelse er i første omgang 50 %, men for rette vedkommende kan det være mulighet for større stilling. Stillingen rapporterer til Økonomi- og personalsjef.
Arbeidsoppgaver:
Lønn og personaladministrasjon, inkludert rapportering til det offentligeBistå med løpende regnskapsføring og håndtering i dokumentflytsystemetVære med på å oppfylle stiftelsens forpliktelser etter GRFSVære en del av, og en solid bidragsyter til, den faglige diskusjonen på kontoretBeboerregnskapBidra til løpende oppdatering av intern dokumentasjon etter de til enhver tid gjeldende lover og reglerEllers administrative kontoroppgaver og bistå avdelingene med de behov staben vil kunne bidra medØnskede kvalifikasjoner:Kunne kommunisere flytende på norsk – både skriftlig og muntligLønn fra A-Å

God regnskapsforståelse

Gode IKT-kunnskaper

Evne til å søke og tilegne seg ny kunnskap, og dele denne

Adaptiv og løsningsorientert

Styrker på ett område kan kompensere for forbedringspotensiale på andre områder

Vi tilbyr:

Et særdeles godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for fleksibel arbeidstid

Gode personalordninger og raus personalpolitikk

Mulighet for å kombinere stillingen med studier

Tiltredelse: 01.01.2021 eller etter avtale

Annonsen ligger i sin helhet på Finn.no, finn-kode 192336251

Jobbtype: Fast ansettelse

Stillingsprosent: 50 %

Arbeidssted:
Administrasjon

Tiltredelse: 01.01.2021 eller etter avtale.

Søknadsfrist: 06.10.2020

Spørsmål om stillingene:
Økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western,
970 15 293, johw@roysumtunet.no

Søknad sendes:
Via finn.no. Link her.

Søknad merkes:
Finn-kode

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet

Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Våre grunnleggende verdier er likeverd, trygghet, mestring og trivsel. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud for bedre helse, utfoldelse, tilhørighet og mening. Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

Avdeling for rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering for mennesker med epilepsi og/eller psykiske ikke-epileptiske anfall. Gjennom mange års kompetanseoppbygging, erfaring og nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har vi utviklet et unikt tilbud til pasienter med behov for høy grad av spisskompetanse. Alle nevrologiske sykehusavdelinger i Norge henviser pasienter.

Vårt overordnede mål er at alle våre pasienter skal gis mulighet for utfoldelse, på tross av begrensinger som følger av en vanskelig epilepsi og en livssituasjon preget av invalidiserende anfall. Vi ønsker å medvirke til at alle våre brukere skal kunne oppleve økt livsglede og hverdagslivsmestring. Med dette utgangspunkt legger vi avgjørende vekt på brukermedvirkning, og at vårt rehabiliteringstilbud skal være individuelt tilpasset. Avdelingens personale er faglig dyktige, og består av 13 sykepleiere, 4 vernepleiere, 2 sosionomer, 2 ergoterapeuter, fysioterapeut, 12 helsefagarbeidere og en aktivitør.

Back To Top