Skip to content

Om virksomheten

Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, som er en frittstående og ideell stiftelse.
Virksomheten er lokalisert på Jaren og Brandbu, i Gran kommune. Stiftelsen eier og driver også Røysum Barnehage, i samarbeid med Gran kommune.

Røysumtunet ble etablert i 1965, og har siden da gjennomgått en omfattende utvikling.
I dag består tilbudet av tverrfaglig spesialisert rehabilitering til mennesker med epilepsi, samt bo- og bistandstilbud til mennesker med psykiske lidelser, epilepsi, utviklingshemming eller andre sammensatte behov.

Røysumtunet har til sammen 84 plasser, og det er 230 fast ansatte medarbeidere. I tillegg kommer mange vikarer, elever, studenter og lærlinger. Alle avdelinger har bred og sammensatt fagkompetanse. Omsetningen er på ca. kr 130 mill. pr år.

Verdier

Likeverd

 • Likeverd er grunnleggende i humanismen og sentralt for de universelle menneskerettighetene.
 • Likeverd er nært knyttet til vårt utgangspunkt som diakonal virksomhet, med en forståelse av at alle mennesker er skapt av Gud, og har samme verdi.
 • Alle mennesker fortjener å bli møtt med nestekjærlighet, godhet og omtanke.
 • Likeverd fordrer toleranse og respektfull samhandling.

Trygghet

 • Trygghet er grunnleggende for all vekst og utvikling.
 • Hver enkelt skal bli godt ivaretatt og oppleve trygghet.
 • Faglig kvalitet og medmenneskelighet skal prege alle våre tilbud.
 • Vi vil legge til rette for at alle kan finne tilhørighet i gode fellesskap.

Mestring

 • Vi skal bidra til at den enkelte får mulighet til å ta i bruk sine egne ressurser.
 • Vi vil legge til rette for utfoldelse og utvikling.
 • Økt mestring krever også at man lar seg utfordre.

Trivsel

 • Vi skal skape et positivt miljø, og bidra til gode opplevelser.
 • Vårt mål er at alle skal oppleve livskvalitet og trivsel, uansett livssituasjon.

Vår visjon: «Raus og kompetent – i samspill og utvikling»

Back To Top