Skip to content

Rehabilitering – epilepsi

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering

Vårt overordnede mål er at alle våre pasienter skal gis mulighet for utfoldelse, på tross av begrensinger som følger av en vanskelig epilepsi og en livssituasjon preget av invalidiserende anfall. Vi ønsker å medvirke til at alle våre brukere skal kunne oppleve økt livsglede og hverdagslivsmestring. Med dette utgangspunkt legger vi avgjørende vekt på brukermedvirkning, og at vårt rehabiliteringstilbud skal være individuelt tilpasset. Vi samarbeider nært med Spesialsykehuset for epilepsi.

Viktige elementer i rehabiliteringen:

 • Anfallskartlegging
 • Medikamentomlegging
 • Funksjonsanalyse
 • Ferdighetstrening
 • Lærings- og mestringssenter
 • Arbeidstrening
 • Fysisk trening
 • Fysioterapi
 • Kartlegging av hjelpebehov og hjelpemidler
 • Individuell plan og koordinator
 • Positivt fellesskap
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med hjemkommune (NAV, hjemmesykepleie, skole, arbeidsgiver)
 • Psykiske ikke-epileptiske anfall (PNES)
 • Nevropsykologisk kartlegging
 • Oppfølging etter epilepsikirurgi
 • VNS (Vagus Nervus)-kontroll, justering og opplæring
 • Opplæring og oppfølging etter oppstart med ketogen diett
 • Psykososial rehabilitering

Tverrfaglig team

Vi er opptatt av å yte tjenester av høy faglig kvalitet for å sikre helhetlige og gode rehabiliteringsprosesser. Disse prosessene baseres på en individuell tilnærming med aktiv medvirkning fra den enkelte pasient.

Praktisk informasjon

Oppmøtetidspunkt

Vi ønsker at du kommer til oss mellom 12.00 og 14.00 på innleggelsesdagen.

Vask av klær

Du får låne avdelingens vaskemaskiner og tørketromler til vask av egne klær.
Om du trenger hjelp til dette, får du naturligvis det.

Mat

Røysumtunet har eget storkjøkken som lager variert og næringsrik kost. Om det er spesielle grunner til det, sørger vi for at du får en tilrettelagt diett.

Medisiner

Vi dekker dine faste medisiner under oppholdet. Dine medbrakte private medisiner er vi behjelpelige med å oppbevare for deg.

Permisjon

Du kan reise på permisjoner mens du er innlagt på Røysumtunet, men tilstedeværelse er viktig for rehabiliteringsprosessen.

Søknad og betaling

Henvisning til Røysumtunet kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen via Regional koordinerende enhet/vurderingsenhet (RKE/RVE).

 1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
 2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringstilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.
møte
møte
keramikk
Trening

Kontaktpersoner

Jane Elin Berg

Jane Elin Berg
Avdelingssjef
61 33 35 39
jeb@roysumtunet.no

Audun Trøftbråten
Ass. avdelingssjef
61 33 31 19
at@Roysumtunet.no

Heidi Framstad

Heidi Framstad
Faglig leder
61 33 35 20
hf@roysumtunet.no

Back To Top