Skip to content

Bo og bistand

Røysumtunets avdeling for bo og bistand tilbyr helsetjenester med høy kvalitet for mennesker med epilepsi, utviklingshemming, demens, ervervede hjerneskader og andre sammensatte behov. Avdelingen har to enheter; Ladegården og Framstua. Vi har til sammen 25 plasser fordelt på fem bofellesskap. I løpet av 2019 vil vi utvide med et bofellesskap og fire plasser. Avdelingen gir et helhetlig tilbud med både individuell oppfølging og fellesskap. Avdelingens oppdragsgivere er i hovedsak kommuner fra hele landet og bydeler i Oslo.

I tråd med vår visjon, vårt verdigrunnlag og våre kvalitetsmål legger vi til rette for at den enkelte kan få et godt liv preget av likeverd, mestring, trygghet og trivsel. Vi vektlegger individuelle ressurser, evner og ønsker, og bidrar derigjennom til at den enkelte kan vedlikeholde og utvikle sine ferdigheter. Beboerne har primærkontakt med hovedansvar for oppfølgingen, og hvert bofellesskap har en sykepleier eller en vernepleier som har det overordnede ansvaret for sine beboere.

Tilbudet består av:

Individuell tilrettelegging

Hjelp til personlig hygiene og daglige gjøremål

Sosiale opplevelser, aktiviteter og trening

Opplevelser og turer

Medisinsk oppfølging

Trygge rammer og forutsigbarhet

Hjemmekoselig atmosfære og inkluderende felleskap

Samarbeid med nettverk og hjemkommune/bydel

I samspill med våre beboere, legges det til rette for å opprettholde kontakt med pårørende og lokalt nettverk. Vi tilbyr overnatting og måltider til pårørende. Det holdes samarbeidsmøter, og vi rapporterer regelmessig til våre oppdragsgivere.

Søknad og betaling

Søknad sendes fra hjemkommunens eller bydelens bestillerkontor. Søknad kan også sendes fra fastlege, etter avtale med hjemkommune eller bydel. Oppholdene betales av hjemkommunen eller bydelen, som kan fatte vedtak om vederlagstrekk som for andre institusjonsopphold. Alternativt kan beboerne betale husleie og kostpenger.

Bo_bistand_team

Personalet

For å skape et godt bo og bistandstilbud legger vi stor vekt på at alle ansatte har den nødvendige formal- og realkompetanse som kreves for å kunne utføre sitt arbeid. Flere har videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, epilepsi, og geriatri, både på fagskolenivå og mastergradsnivå. De fleste av våre sykepleiere er tilknyttet nasjonalt nettverk innen epilepsi.

Vi har følgende faggrupper; sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Medisinsk behandling og oppfølging gjøres av nevrolog fra SSE, og av lege i allmennmedisin.

bake på steketakke
bake på steketakke
Lefsesteking
Lefsedeig
røysumtunet
Bo og bistand bygninger

Kontaktpersoner

Svanhild Skjervum

Svanhild Skjervum
Avdelingssjef
61 33 35 10
ssk@roysumtunet.no

Jane Pettersbakken

Jane Pettersbakken
Enhetsleder Ladegården
61 33 55 29
jp@roysumtunet.no

Harald Andre Torp
Enhetsleder
61 33 31 23
harald.andre.torp@Roysumtunet.no

Signe Haga

Signe Haga
Faglig leder
61 33 35 86
sh@roysumtunet.no

Back To Top